Make your own free website on Tripod.com

Eset 1.

Eset 3.

Eset 1.
Eset 2.
Eset 3.
Eset 4.
Eset 5
Eset 6
Eset 7
Eset 8
Eset 9

<< vissza

R03/06 számú esetleírás

      Én egy székely fiatal anyaországi börtönbe tartásáról tudok. Az újságból csak annyit, hogy 21 éves, erdélyi, egy Marosvásárhely közelében fekvô Kis-Küküllô menti faluból, Küküllôszéplakról származó B.Mihály életében elöször látogatott Budapestre. Nem vett részt egyetlen tüntetésen sem. Az említett éjszakán többel együtt a 906-os éjszakai busz Blaha Lujza téri megállójában állították elô a rendôrök, akinek a székely fiatal azonnal megadta magát. Mihály azóta is elôzetes letartóztatásban van, szabadlábra bocsátási kérelmérôl a jövô héten döntenek. A kizárólag az ôrizetbe vételt foganasító rendôrök vallomására épülô képtelen vád szerint a mesterségesen kreállt "csoport" tagjai, akik elôtte soha nem találkoztak, az ôt igazoltató rendôrökre kövekkel támadtak. A közterületi videókamerák felvételei, más esetekhez hasonlóan, itt is hiányoznak.A legfelsôbb bíróság állásfoglalása szerint a vád csak alapos gyanúra épülhet. B.Mihály ügye nemzetközi jogi, diplomáciai jelentôséggel is bír, hiszen magyarországon egy másik állam, 2007-tôl európai uniós tagállam, Románia történetesen magyar nemzetiségű állampolgárát a nyílt utcán,
törvénytelenül ôrizetbe vették, és hetekig elôzetes letartóztatásban tartották. Az erdélyi magyarok a magyar hatóságoktól nem számíthatnak humánusabb eljárásra, mint az ôket nacionalista indulatból zaklató román rendôrôktôl. A magyar hatóságok, rendôrök, ügyintézôk, BKV-ellenôrök, parkolóôrök az erdélyi magyarokat az eltelt évtizedben rendszeresen megalázzák, lerománozzák ôket, sértô, lekicsinylô hangnemben beszélnek velük. Munkavállallási, bevándorlási ügyekben a kínai, vietnami, ukrán vendégmunkás ha van pénze, kedvezôbb elbánásban részesülhet, mint a határon túli magyar. Milyen anyaország az, amely határon túlra szakadt gyermekeivel így bánik?

Mihály sorsa reméljük a közeljövöben rendezôdhet. A határon túli magyarok magyar hatóságok általi rendszeres megalázásának problémája azonban hosszú távú megoldásra vár, amely nem halogatható.
KITARTÁS! SZEBB JÖVÖT AZ IGAZ MAGYAROKNAK!

2006.október 20. Zsombi