Make your own free website on Tripod.com

Feljelentés

Tisztelt   Budapesti Nyomozó Ügyészség!

 

 

Alulírott Gecse Mária; Havrilla István; Hermán Péter a Túlélés 98 Egyesület képviseletében

 

Az alábbiakban részletezett tényállás szerint

                                                                    

feljelentést teszünk

 

A Btk. 228/A. §  (1) bekezdésébe ütköző, gyülekezési jog gyakorlásának erőszakkal, fenyegetéssel jogtalanul akadályozásának bűntette;

 

A Btk.174/A. §-nak a) b) pontjába  ütköző , lelkiismereti és vallásszabadság szabad gyakorlásának erőszakkal, fenyegetéssel való   akadályozásának bűntette;

A Btk. 225. §-ba ütköző hivatali visszaélés  bűntette;
A Btk.186. § (1)bekezdésébe ütköző -a közúti közlekedés szabályainak megszegésével  mások életét, testi épségét közvetlen veszélynek kitevő Közúti veszélyeztetés  bűntettének megalapozott gyanúja miatt

Gergényi Péter rendőr vezérőrnagy- Budapesti Rendőrfőkapitány

( idézési cím: Budapest 1139. Teve utca 4-6.

 

Dr Bene László rendőr altábornagy – Országos Rendőrfőkapitány

( idézési cím: Budapest 1139. Teve utca 4-6.

 

Dr Dobozi József rendőr dandártábornok –a Rendészeti Biztonsági Szolgálat parancsnoka

( idézési cím: Budapest 1101.Kerepesi út 47-49.alatti ismert elkövetők,

 valamint a Budapest V.kerület Kossuth Lajos téren folyamatosan csoportosan tartózkodó rendőrnek látsó ruhát viselő,felfegyverzett,látható azonosító jelvény nélkül,esetenként  Rendészeti Biztonsági Szolgálat feliratú karjelzést használó  ismeretlen elkövetők  ellen.

 

Gergényi Péter elkövetőnek címezve 2006.december 1-n 16.45-kor egy

 - a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó- Budapesti közterületre vonatkozó nyilvános rendezvényt jelentettünk be A bejelentéssel kapcsolatos ügy intézésére a Gytv.6.§-a alapján a Budapesti Rendőr- Főkapitányság illetékes.

A rendezvény bejelentett helyszínen és időpontban való megtartásának jogszabályi akadálya nem volt (jelenleg sincs) Egy - a polgárok részére kiépített ,és a környezethez méltóan gondozott - nyilvános park azt a célt szolgálja, hogy rendeltetésének megfelelően használhassák. Ahogy az elmúlt évtizedekben is szokták.

Ezen közterületen rendezvény megtartása  népképviseleti szerv zavartalan működését semmilyen módon nem akadályozza, vagy  veszélyeztetné.

A közlekedést nem akadályozza, gyalogjárdával, felfestett kerékpár úttal van körbe véve.

 Az ügy intézésére illetékes Budapesti Rendőr- Főkapitányság   a törvényben előírt határidőn belül nem hozott a rendezvénynek a bejelentésben megjelölt  helyszínen, vagy időben való megtartását megtiltó döntést.

 

Gergényi Péter elkövető az általa jegyzett  122-21/1151/2006.Ikt számú végzésben leírta:   " A bejelentett rendezvény a BRFK részéről hatáskör hiánya miatt, a gyülekezési jogról szóló 1989.évi III.tv. alapján az alábbiakra tekintettel nem bírálható el. A bejelentésben megjelölt helyszín kiemelten fontos, hiszen itt található a Magyar Köztársaság Parlamentje. Az Országház biztonságának, épségének megvédése a Rendőrség feladata, melynek során azonban biztosítani kell az ott dolgozó országgyűlési képviselők, közjogi méltóságok munkáját."….. Úgy tűnik  azzal sincs tisztában, országgyűlési képviselők, közjogi méltóságok munkájukat nem a parkban, nem a Kossuth szobornál végzik.

Gergényi Péter elkövető szerint:

"Az előzőekben foglaltak alapján, a Duna bal partja-Széchenyi alsórakpart és Széchenyi felsőrakpart a Garibaldi utca vonalában –a 2-es villamos sínpályája –Kossuth tér 18.szám vonalában –Duna bal partja által határolt területet biztonsági műveleti területnek nyilvánítottam, elsődlegesen 2006.október 23-tól november 24.napjáig,majd ezt követően a biztonsági műveleti területté nyilvánítást meghosszabbítottam a szükséges ideig, a biztonsági kockázat fennállásáig"

 

Gergényi Péter elkövető hivatali helyzetével visszaélve leírja:.

 

"A kialakított biztonsági műveleti területre tekintettel, a bejelentésben megjelölt helyszín tehát nem minősül a jelzett időszakban bárki számára korlátozás nélkül igénybe vehető területnek, így ott a gyülekezési jogról szóló 1989.évi III. törvény ( a továbbiakban Gytv ) hatálya aló tartozó rendezvény nem tartható."

 

Gergényi Péter elkövető hivatali helyzetével visszaélve leírja:.

 

"... bejelentésben meghatározott helyszínen, a Kossuth téren biztonsági műveleti terület került kialakításra, amely alapján a terület elveszítette közterület jellegét, tehát ott rendezvényt tartani nem lehet. "

 

"A biztonsági műveleti terület kialakítása azzal a joghatással, jogkövetkezményekkel jár, hogy a terület elveszti a Gytv.15.§ a)pontja értelmében vett közterület jellegét.

A gyülekezési jog fogalmilag kizárólag közterületen gyakorolható szabadságjog, Tekintettel arra, hogy a bejelentett rendezvény helyszíne nem minősül közterületnek, így az nem tartozik a Gytv. hatálya alá. Erre figyelemmel a rendőrség nem rendelkezik hatáskörrel a rendezvény fenti területen és időpontban tartandó elbírálása érdekében."

 

Gergényi Péter elkövető hivatali helyzetével visszaélve megakadályozta, hogy Egyesületünk tagjai és a rendezvény iránt érdeklődők gyakorolhassák Alkotmányos jogaikat, veszélyezteti a járókelőket, lehetetlenné teszi a térképeken is feltűntetett kerékpár út használatát.

Gergényi Péter elkövető a Budapesti Kossut Lajos teret,és a Szabadság tér nagy részét  ismeretlen okból vaskorlátokkal záratta körbe.

 

 

Gergényi Péter elkövető ezen súlyos bűncselekményeiről tudomása van

 

Dr Bene László elkövetőnek is mivel hivatali felettese.

 

Dr Dobozi József elkövetőnek ,mint a  Rendészeti Biztonsági Szolgálat parancsnokának tudomása van  Gergényi Péter  Dr Bene László által elkövetett cselekményekről. Velük szándékerősítő módon csoportosan követik el a bűncselekmények sorozatát.

Dr Dobozi József elkövető parancsnoksága alatti szervezett fegyveres azonosító számot nem viselő beosztottja tartják jogellenesen megszállás alatt a Kossuth Lajos és Szabadság teret,sértve ezzel feljelentők és a magyar polgárok ezreinek Alapvető Alkotmányos jogait.

 

Kérjük  a nyomozás elrendelését,az  ismeretlen személyazonosságú elkövetők személyazonosságának megállapítását,az így ismertté vált összes elkövető felelősségre vonását.

 

Kérjük, hogy a hazánk jó hírét romboló,polgárok jogait semmibe vevő gátlástalan agresszív csoportos elkövető szervezett bűnözők megfékezése, és az ismételt bűncselekmények megelőzése érdekében szíveskedjenek szükséges és lehetséges intézkedéseket megtenni.

                                                                                          

                                                                                          Tisztelettel 

 

                                                                                          

                                                                                           

 

                                                              Gecse  Mária  Havrilla  István  Hermán Péter

                                                                                  Túlélés 98 Egyesület

 

 

Budapest 2006. december 25.                               Budapest 1046.Nádor u.36.