Make your own free website on Tripod.com

Tüntetôk megaláztatása

Nincs nyoma...
Goj Motorosok
Fidesz korlátok
Berni kong.
Buzi a vagy!
Jogellenes eljárás
Népszabadság?
Országos blokád
Háború
Megaláztatás
IWIW
Pályázat
Betiltanák ...
Romámia az EUban
Crisis in Hungary
Cigánypolitika
Rendôri tulkapások...
Request for help...

 << vissza  

2006.12.18.

Budapestre indultunk, zászlóval felszerelt autóval. Bonyhádnál csatlakozott hozzánk egy mikrobusz.Minden probléma nélkül értük el a fővárost.
A pesti alsó rakparton találtunk parkolót, ott várt ránk a többi megye küldötte.
10,30 órakor elindultunk zászlókkal az alsó rakparton a miniszteri hivatal felé.
Csak azok mehettek az irodához,akiket név szerint bejelentettek. Mi az épülettől 30-40 méterre megálltunk zászlót lengetve. Több képviselő akkor hagyta el az épületet, nem törődve velünk autóba ültek. A petíció átadása egy mellékajtónál történt, a civil iroda vezetője vette át.
Az előzetesen megbeszéltek szerint a Kossuth teret érintve 31-en indultunk a Sándor palota felé hogy átadjuk a Köztársasági Elnök Úrnak is petíciónkat. Útközben egyre több rendőrautó tűnt fel és egyre többen kísértek bennünket. A parlament épülete 3 rendőrségi kordonnal elzárva, tele rendőrökkel. Amerre mentünk,a kordonon belül kisértek, míg el nem hagytuk a teret, majd elérkeztünk a Lánchíd pesti oldalához. Közben az autósok kürtje szólt, hogy ők is velünk vannak. Amikor átértünk a budai oldalra, láttuk jár a sikló, örültünk neki, hisz közülünk nem sokan utaztak ilyen járművön. Korai volt az öröm. Közben rendőrök szóltak a pénztárosnak, hogy tegye ki a "Nem működik" táblát, amit végre is hajtott. A szemünk láttára járt fel-le a kocsi. Igy, gyalogosan indultunk felfelé a takarítatlan, sáros lépcsőn. Amikor felértünk, legnagyobb meglepetésünkre a Sándor palota elötti téren egy magas rangú rendőr várt és összehivott bennünket, majd azt parancsolta, hogy a Magyar zászlókat, Árpád sávos zászlókat, nemzeti színű sálakat, karszalagokat tegyük el! Ha ez nem történik meg, feloszlat bennünket. Addigra már 17 rendőrautó állt velünk szemben és egy készenléti autó,amiből gyakorlóruhás (azonosítószám nélkül) rendőrök, gumibotot pörgetve szálltak ki. Kisebb csoportokra kellett oszlanunk és ezután néhány társunk átadhatta a petíciót. Valahol oldalajtón mehettek be. Ekkor egyik emberünk újra kibontotta zászlóját. Újra megjelent a rendörfőnök és közölte, ha nem tekeri össze a zászlót, úgy nem engedik ki a peticiót átadó társainkat a palotából. Amint bevonta a zászlót, kiengedték társainkat.
Csendben, megalázva elindultunk lefelé a lépcsőkön. A rendőrök végig kísértek a Lánchídon, és tovább is. A pesti emberek csak néztek hogy mi történik. Némelyik együttérzően mások a megszokott közönnyel. Nagyon hosszú séta után elértünk autóinkhoz.Megszámlálhatatlan rendőrautó várta a
parkolóban, hogy szétoszlunk-e. Leszereltem az autóról a zászlót, a szalagokat majd búcsuzás után hazafelé vettük az irányt. Az ott álló rendőrautóktól nem lehetett kimenni, ezért 3-4-nek félre kellett állnia. Az egyik autóból kiszólt egy rendőr: idióták!
A visszapillantó tükörben láttam, hogy rendőri kíséretünk van, de amikor elértük Ferencvárost más irányba távoztak. Szerencsésen, gond nélkül hazaértünk, és még aznap este a civil tüntetésen beszámoltam utunkról.
Szülőhazánkban így fogadott a diktátor által irányított metropolisz.


Egy pécsi polgár.


Kommentár a RISS! részérôl: a petíció átadása elôre bejelentett és engedélyezett esemény keretében történt.

A rendôrök magatartása, a törvényes tüntetés résztvevôi ellen megmagyarázhatatlan, mellôz mindennemű emberi érzést, az írásból világosan kitűnik, hogy fellépésük a hatalmukkal való visszaélés a fegyvertelen delegációval szemben.


Kár, hogy fénykép nem készült a "magas rangú" rendôrrôl, bár a heylszín és az idôpont ismeretében azonosítása nem lehetetlen egy hivatalos delegációt terrorizáló, oszlatással fenyegetôdzô bűnözônek. Kérjük, aki tudja az ebben az idôpontban a Sándor Palotában szolgálatot teljesítô magas rangú rendôr adatait, küldje el címünkre: riss@europe.com


A helyes bejelentést megjutalmazzuk!


A hivatalos Magyar jelképek magyarországi betiltásával kapcsolatban hamarosan állásfoglalást kérünk az Alkotmánybíróságtól!

Jogi  következmények a Köztársasági Elnöki Hivatalnál történt rendőri bűncselekménnyel kapcsolatosan:

"Újra megjelent a rendörfőnök és közölte, ha nem tekeri össze a
zászlót, úgy nem engedik ki a peticiót átadó társainkat a palotából."

A magyar büntető törvénykönyv szerint:
Kényszerítés

Btk. 174. §  Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít,
hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltörjön, és ezzel jelentős
érdeksérelmet okoz, amennyiben más bűncselekmény nem valósul
meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő..............

A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése

Btk. 174/A. § Aki mást
a) a lelkiismereti szabadságában erőszakkal vagy fenyegetéssel
korlátoz,
b) a vallásának szabad gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel
akadályoz,
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő......

Az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése

Btk.228/A. § (1) Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának
gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel jogtalanul akadályoz,
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.

Hivatali visszaélés

225. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt
okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét
megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként
visszaél, bűntettet követ el, és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.


A rendőrök által elkövetett bűncselekmények vizsgálata ügyészségi
nyomozási hatáskörbe tartozik.

A feljelentést ismeretlen tettes/tettesek ellen is meg lehet tenni.

Budapesti Nyomozó Ügyészség
1056.Budapest Belgrád rakpart 5.
személyesen csak 9-15 óráig lehet beadni iratot.

Hermán Péter

Az oldal tetejére