Make your own free website on Tripod.com

Magunkról

Proklamáció

Megtörtént
MUK - március 3
Proklamáció

<< vissza

Proklamáció

Müncheni magyarok 10 pontja

1. Mi, külföldön élő magyarok, -aggódva szülőhazánk sorsán- örömünket fejezzük ki, hogy a magyar nép végre tetszhalálából feltámadt! Elborzadva kísértük figyelemmel évek óta, hogy Magyarország választott vezetői feudális módon kirabolják az országot, az állami vagyont magántulajdonukként kezelik. Manipulálják a tömegeket a medián keresztül, uralkodásuk ellenzőit lefasisztázzák, szélsőjobbosnak, kártékonynak, a nemzet ellenségeinek, minden bajok okozóinak titulálják. Az ellenzéket folyamatosan hamis vádakkal rágalmazzák. Tiltakozunk a demokrácia ilyetén való lábbal tiprása ellen!

2. Örvendünk Gyurcsány Ferenc Magyarország felelős miniszterelnöke balatonöszödi beszédének, azért, mert őszintén számot vetett önmagával és eddigi semmittevésével, hazugságaival. Ezért felszólítjuk, hogy azonnal tünjön el a magyarorszagi politikai közéletből és tünjön el vele együtt a kormánya is!

3. Legitim, tisztességes kormányzat hiányában követeljük a magyarországi parlamenti választások mihamarabbi kiírását!

 4. Követeljük, hogy egy független Europai Unios vizsgálóbizottság számoltassa el Gyurcsány Ferencet és milliárdos cinkosait, a szocialista-liberális (kommunista) kormány uralkodása alatt eltűnt nemzeti vagyonról, EU milliárdok támogatásának sorsáról, (Eu támogatások igényléséről és azok felhasználásáról) a kormánypárti politikusok és kormánytagok vagyongyarapodásáról!

 5. Megdöbbentő, minősíthetetlen és a nemzetközi gyakorlatban is példa nélkül álló, hogy egy ország felelős miniszterelnöke az általa vezetett „nagyrabecsült“ országot, hazáját –hazánkat- és annak polgárait, többségében az őt támogató szavazókat többször is –idézzük- „kurva ország“-nak deklarája. Ez teljességgel elfogadhatatlan, Gyurcsány Ferenc azonnal mondjon le!!!

 6.  Tiltakozunk amiatt, hogy a morálisan teljesen hitevesztett kormányzat még mindig az ellenzéket teszi meg a kialakult helyzet egyetlen felelősének!

 7. Továbbá tiltakozunk amiatt is, hogy a tőntetőket köztörvényes bűnözőknek, futballhuligánoknak, csürhének titulálják. Elitéljük az erőszakot, a vandalizmust minden formájában, de tudjuk, hogy a káosz, anarhia nem vezet eredményre, ezt bebizonyította az elmúlt időszak neokommunista vezetése. A válságból egyetlen kiút van: Gyurcsány Ferenc azonnal mondjon le!!!

 8. Tiltakozunk a kommunista „liberális“ magyar média a kormány által irányított –hazugságai ellen, amelyek a hazai és nemzetközi közvéleményt is félrevezetik! Követeljük a magyar sajtó függetlenségét, objektivitását, a közszolgálati televizió és rádió párttatlanságát és tárgyilagosságát!

 9.  Követeljük a németországi sajtóorgánumok tárgyilagosságát is! Tiltakozunk a torzított, szubjektív, sőt rosszindulatú „süddeutsche“ kinyilatkoztatások ellen, a tudósítók félrevezető tudatlansága ellen, melynek következtében pl. ezeréves Árpád-házi történelmi zászlóinkat, címerpajzsunk felét fasiszta jelképként titulálják a jogaikért tüntetök kezében! Az ilyesfajta tájékozatlanság a milliós laikus érdeklődőket félrevezeti, a magyar nemzetet mélyen sérti!

10. Meggyőződésünk, hogy ami jelenleg Magyarországon folyik, forradalom, mely végleg le akar számolni a politikába visszaszivárgott gátlástalan, hazug, karrierista, bolsevik-kommunistákkal, s amely forradalommal, tőntetö százezrekkel lélekben eggyütt vagyunk. 16 éve békés átmenetet hírdetett meg a magyar nép, megbocsájtott negyvenkét év államosításáért, kényszermunkatáboraiért, 56-ért, emberi életek tönkretételéért, kulákokért, számüzetésekért, politikai foglyokért, vagy politikai akasztásokért. Ezzel a lehetőséggel az apparatcsikok nem tudtak élni. Hatalomra kerülésük pillanatában már harácsoltak, „privatizáltak“, loptak, csaltak, raboltak és hazudtak. Kifosztották újra az országot, közben egyre azt harsogták, hogy megszorító intézkedésekre van szükség, meg kell húzni a gatyaszíjat! 16 év elteltével minden kezdődik előlről. Bünözők, gazdasági mafia áldozata az ország, miközben polgárai egyre szegényednek, uralkodói egyre terebélyesednek. A folyamatosan terheket cipelő tömegek már nem bírnak többet, elpattant a húr. Ez már nem békés rendszerváltozás! Ismerjük a bűnösöket, nem kerülhetik el a már egyszer elodázott törvényes felelősségre vonást! Az egyetlen lehetőség a rend helyreállítására: Gyurcsány Ferenc mondjon le!!!

 

München, 2006 szeptember 25.